Onderwijs

Onderwijs App

Deze bijzondere APP is ontwikkeld in samenwerking met EC 't Sparrenbos in Rosmalen met als uitgangspunt ouders beter en sneller te informeren. De App geldt voor het gehele KIND Centrum waarbij School als KDV en BSO / TSO deel van uitmaken. 

Met de lancering van de App heeft ook de unieke positie van buurtambasseurs in Nederland zijn entree gemaakt. In het kader van burgerparticipatie en burgerinitiatieven in combinatie met het BIN (veiligheid onder buurtbewoners), is een nieuwe stap gezet in de communicatie tussen lokale overheid en burgers, waarbij de buurtambassadeurs als eerste aanspreekpunt fungeren tussen burgers en gemeentelijke instanties.

De functies van de Onderwijs App ?

 • altijd op de hoogte zijn van nieuws en andere actualiteiten
   
 • direct contact met school en de docent of begeleider
   
 • belangrijke berichten worden als Push bij de ontvanger gepresenteerd.
   
 • eenvoudig groepen selecteren om snel berichten naar de juiste ouders te sturen
   
 • overzichtelijk en snel de juiste afdeling kiezen
   
 • module voor docenten om in te loggen op eigen netwerk
   
 • extra communicatie kanaal naast nieuwsbrief en website
   
 • handige koppelingen naar o.a. formulieren, agenda en nog veel meer
   

Met een App van AppSky laat jij dus nooit meer een kans liggen om jouw klanten dat bijzondere gevoel te geven waar jij voor staat.